วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556


ไอ้ตาดำvsไก่สาพะเยาเดิมพัน22000บาทน้ำ1ท่อนแรก


ไอ้ตาดำvsไก่สาพะเยาเดิมพัน22000บาทน้ำ1ท่อน2


วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556


AA น้ำหนัก 3 โล ปีที่แล้วผ่านมา 3 ไก่ พึ่งปั้มได้ 7 ยก ชอบไก่เดินเข้าหาเป็นพิเศษ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556


ไก่ใหม่ น้ำหนัก 2 กิโล 7 ขีด สายม้าล่อ สีทองไก่ใหม่ น้ำหนัก 2 กิโล 6 ขีด สายม้าล่อ สีทองหม่น

ไก่ น้ำหนัก 3 กิโล สถิติ ชนะ 3 ไฟต์
ไฟต์แรก 18 นาที สนามชมรมไก่ชน
ไฟต์สอง 17 นาที
ไฟต์สาม 1 อันกับอีกหน่อย
ไก่ใหม่ น้ำหนัก 2 กิโล 6 ขีด สายม้าล่อ สีทอง ไม่ให้เข้าปีก ไก่ชิงซ้ายชิงขวา
สนใจติดต่อ สายม้าล่ออาชีพ สอบถามลีลาได้ทุกตัว โทร 084-6082435